Pro uchazeče

Požadavky – Bakalářský studijní program (BcA.)

Přijímací žízení na FaVU je dvoukolové:

1. kolo talentové zkoušky – domácí práce – ukázky volné tvorby a případně dosavadních školních prací dodané v digitální formě (USB, CD, DVD), nebo v papírové formě – tisky, fotky a podobně. Materiály je nutné předávat v označeném kompaktním obalu. Digitální data doporučujeme dodávat na nosičích USB, CD a DVD kvalitně vypálených (max. rychlostí 16x) s logickou strukturou a s daty v běžných uživatelských formátech, případné aplikace kompatibilní s platformou Mac OS i Windows. Strukturu můžete doplnit textovým souborem ve formátu PDF s krátkým komentářem k obsahu.

2. kolo talentové zkouška – práce v ateliéru a test teoretických znalostí – zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z jednoho děkanského úkolu, a nadále z několika dalších úkolů zadaných vedoucím ateliéru. Tyto úkoly lze realizovat v různých médiích (video, animace, foto, hudba, instalace, aplikace, atd.). Součástí druhého kola je test z dějin umění a obecného kulturního přehledu a pohovor s vedoucím ateliéru.

Doporučujem si na druhé kolo talentové zkoušky přinést nástroje k tvorbě pro náš obor běžné, tedy fotoaparát, kameru, přenosný počítač, zvukový rekordér a podobně.

Hrmonogram 2. kola talentové zkoušky v roce 2017

07. 02. 2017
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:30 hodin – čas vyhrazený na ateliérové úkoly a test
13.00 – Test katedry teorií, budova U2 ve 3. NP, v posluchárně, míst. č. 324

08. 02. 2017
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin – čas vyhrazený pro ateliérové úkoly

Ukázka testu z minulého roku.

Více informací o přijímacím řízení do bakalářského stupně studia naleznete na stránkách FaVU.

Požadavky – Magisterský studijní program (MgA.)

Přijímací pohovor – je požadováno portfolio ve vhodné formě a míře, předložení písemného projektu zamýšlené teoretické a praktické diplomové práce.

Podrobné informace a elektronickou přihlášku naleznete na fakultním webu.