Blog

Marginálie 14.2. Coming Out Multimedia

Dne 14.2. proběhla v rámci přednáškového cyklu Marginálie v Domu pánů z Kunštátu debata organizovaná studenty ateliéru na téma ateliérové identity v rámci projektu Coming Out Multimédia. Debaty se zúčastnili: Jana Horáková z FF MU, František Kowolowski z DUMB,Richard Fajnor z JAMU, Markika Kupková z BKC, David Možný a Jan Zálešák. Video záznam z akce zveřejníme zde na webu ateliéru.

Krátká anotace projektu:

Comming out Multimedia je projektem studentů ateliéru Multimédia brněnské FaVU, kteří se rozhodli přijít na kloub tomu co to znamená nejen multimediální umění, ale i samotný pojem multimédia v kontextu Evropy, střední Evropy, ČR, Brna ale i samotné FaVU. Předmětem jejich zájmu jsou kvalitativní měřítka v těchto různých kontextech. V první fázi projektu se pokusili zmapovat situaci uvnitř ateliéru pomocí interaktivní myšlenkové mapy a v další fázi se (jako např. pomocí besedy na Margináliích) snaží získat co nejširší teoretické zázemí k fungování ateliéru a zmapování jejich prostoru v rámci nových médií.

Debata byla tvořena z následujících otázek:

1. Poznamenal zpožděný start takzvaných nových médií v československu/čr přístup umělců čí tématiku, kterou se zabývali s ohledem na mezinárodní kontext?
2. Jsou umělci ovlivněni dostupností technologií a jak se to promítá v jejich práci (např. v tématech)?
3. Do jaké míry je novomediální umění formováno lokálním prostředím? Jaké jsou rozdíly v post-sovětských zemí oproti zemím západním popřípadě zemím dalekého východu. (resp. Existují nějaké komparativní kurátorské přístupy)
4. Do jaké míry jsou nová media formálně sebereflektující u nás i ve světě, jakým směrem se vyvíjí čitelnost této sebereflexe jako výrazového prostředku.
5. Jaký význam má dnes pojem multimédia v kontextu nových médií. popř. jak se čtení toho pojmu změnilo od jeho zavedení (tušíme v devadesátých letech) do dnes?
6. Jaká jsou kritéria pro kvalitativní hodnocení novomediálního díla?
7. Do jaké míry ovlivnily novomediální ateliéry vývoj nových médií u nás, promítl se pedagogický přístup ve vývoji „lokálních scén“ ?
8. Je možné v tomto kontextu mluvit o scéně? Popř. kde ano?
9. Je možné aby novomediální scéna existovala nevázaně na instituci?
10. Jaké otázky Vám příjdou v této tématice důležitější? Proč?