ATELIÉR

Vedoucí ateliéru
Mgr. Slávo Krekovič, PhD.
www.ffa.vutbr.cz/lide / krekovic.info / qvkrekovic (at) ffa.vutbr.cz

Asistent
MgA. Tomáš Hrůza
www.ffa.vutbr.cz/lide /www.v2atelier.com/ht / tomat (at) ffa.vutbr.cz

O ateliéru
Samotný obsah pojmu multimédií sa v súčasnosti rýchlo vyvíja a oblasť audiovizuálnej kultúry sa každým dňom neustále rozširuje a obohacuje technologickou aj umeleckou praxou. Ateliér multimédií by mal byť preto otvoreným laboratóriom pre tvorivý experiment s aktuálnymi komunikačnými prostriedkami, ale na druhej strane aj flexibilným výskumným pracoviskom, ktoré nie je odtrhnuté od svojej doby. Nebojí sa skúmať potenciál vznikajúcich a vyvíjajúcich sa médií a od nich závisiacich estetických aj technologických stratégií v umeleckej komunikácii, a to v rôznych interdisciplinárnych presahoch.

Narastajúci prienik technológií do každodenného života (dotykové rozhrania, mediálne fasády, umelá inteligencia, počítačové hry, sociálne siete, alternatívne ekonomiky a internetové meny, virtuálna realita, rôzne formy multimodálnej interakcie človek- stroj, bio a nanotechnológie atď.) sa zdá byť samozrejmosťou. Jeho dopady a riziká v rôznych oblastiach však nie je jednoduché odhadnúť a ani sa s nimi vyrovnať. Fungovanie v technologicky založenom svete predstavuje množstvo výziev nielen pre každodenných užívateľov, ale ešte o to viac pre umelcov. Ich úlohou by totiž malo byť hybridnú realitu nielen používať, ale aj spoluvytvárať a navyše kriticky reflektovať v celej šírke jej estetických, kultúrnych, filozofických, spoločenských aj technologických kontextov.

Ateliér multimédií študentom ponúkat možnosť inšpirácie a orientácie v aktuálnych postupoch a témach mediálneho umenia, je katalyzátorom ich prepájania, spoluprác a kontaktov so svetovým prostredím, ako aj podporou ich tvorivého rozvoja pri práci na originálnych autorských projektoch (individuálne či v tímových spoluprácach).

Zaměření
Štúdium sa zameriava na predovšetkým (ale nielen) na nasledujúce kľúčové oblasti:

– Interaktívne umenie
– Real-time performance (audio / video / multimédiá)
– Sonic arts (zvukové umenie)
– Sieťové médiá
– Inter- a transdisciplinárne projekty (iné umelecké druhy, veda a výskum a pod.)

Předchozí vedení ateliéru
MgA. Petr Zubek / www.petr-zubek.de
doc. Mgr. Richard Fajnor / www.fajnor.net