Blog EDU AMU

AMU EDU / Richard Loskot

Ateliér Multimedia zve na prezentaci:

Richard Loskot
Prezentace / diskuze

FaVU VUT v Brně / Údolní 53 / Brno
19.10.2016 / 16:00
Budova U2, první patro vlevo, místnost 244

http://www.richardloskot.net

Richard Loskot