Blog EDU AMU

AMU EDU / Processing

Z DŮVODU NEMOCI LEKTORKY WORKSHOP ZRUŠEN! BUDE VYPSÁN NOVÝ TERMÍN.

 

Workshop Processing

11. 05. 2017 od 9:00 / FaVU VUT v Brně, Údolní 53 / budova U2, Ateliér Multimédia (227)

Processing je open source programovací prostředí vytvořeno umělci pro umělce. Lze v něm vytvořit generované vizuální kompozice, interaktivní instalace, simulace, online projekty, apod. Od roku 2001 kdy projekt Processing odstartovali jeho autoři Ben Fry a Casey Reas se tento nástroj natolik ujal, že jej využívá desítky tisíc studentů, umělců, designérů a výzkumníků pro výuku i svoji autorskou tvorbu.

processing.org

Lektor:  Kristína Zakopčanová
Vede kurz Programování generativního designu na Fakultě informatiky MU, kde zároveň dokončuje i studium.

Časový plán workshopu:
9:00 – 13:00 – Blok 1 / Meet Processing. // Programování pro neprogramátory od úplných základů.
14:00 – 18:00 – Blok 2 / Creative coding lab with Processing. // Algoritmický přístup k tvorbě.

Prerekvizity:
Vlastní notebook s Mac OS, nebo Win OS, předinstalovaný software Processing (https://processing.org/download/).

Workshop je pro studenty FaVU zdarma. Účast na workshopu potvrďte na mail tomat@ffa.vutbr.cz.

Processing