Blog EDU AMU

AMU EDU / Blanka Jakubčíková -Zajíček / „Já ale bodám nožem“

Blanka Jakubčíková-Zajíček a Atelier Multimedia FaVU vás srdečně zvou na autorské čtení veršů a komentované promítání obrazů.

30. 01. 2013 od 17:00 / FaVU Údolní 19 / přízemí – posezení „u kávomatu“.

Čtení bude vlastní hudbou doprovázet Jonáš Svoboda.


Blanka Jakubčíková absolvovala FaVU u Václava Stratila v roce 2000 prací OPUS DIABOLICUM.

BLANKA_ZAJICEK