Blog EDU AMU

AMU EDU / Antonín Jirát / Prezentace, diskuze a další …

Mladý multimediální umělec představuje své dílo studentům Ateliéru multimédií a všem zájemcům z celé FAVU i mimo ni.
Přednáška, promítání, diskuze.

12. 12. 2012 / 12:12 / FaVU Údolní 19 / přednášková místnost 201

http://www.antoninjirat.com/