ABSOLVENTI

2018

Tejml Vladislav – www

2017

BcA. Petra Daneková / http://animal.ffa.vutbr.cz/~xvdanekova

2016

BcA. Gajdošík Andreas / http://andreas-gajdosik.tumblr.com
BcA. Svoboda Jonáš / http://animal.ffa.vutbr.cz/~xvsvobodajo
MgA. Richtr Pavel / http://pavelrichtr.blogspot.cz/
MgA. Robaard Roman / http://roman-robaard.com/

2015

Leoš Hort / http://animal.ffa.vutbr.cz/~xvhort (studium nedokončeno)

2014

BcA. Adéla Korbičková / adelakorbickova.tumblr.com
MgA. Jakub Jindra / http://digitalove.eu

2013

BcA. Ondřej Homola / www.ondrejhomola.net
MgA. Vladimír Kudělka / www.ffa.vutbr.cz/~xvkudelka
MgA. Mojmír Měchura /www.youtube.com

2012

BcA. Ondřej Merta / www.ffa.vutbr.cz/~xvmertao/
MgA. Lukáš Medek / www.lumed.net

2011

BcA. Václav Peloušek / www.pelousek.eu
MgA. Martina Nováková / www.ffa.vutbr.cz/~xvnovakovam
MgA. Michal Maruška / www.michalmaruska.com
MgA. Mladen Bundalo / www.mladenbundalo.com

2010

MgA. Tereza Mikotová
MgA. Helena Svobodová / helinuse.wz.cz
MgA. Veronika Vlková / www.ffa.vutbr.cz/~vlkova
MgA. Lenka Žampachová / www.ffa.vutbr.cz/~zampachova

2009

MgA. Lukáš Hájek / www.lukashajek.net
MgA. Ivo Hos / www.ffa.vutbr.cz/~hos
MgA. Vilém Novák / plant.ffa.vutbr.cz/~novak
MgA. Bojan Krstić / plant.ffa.vutbr.cz/~xvkrstic
MgA. Kateřina Spáčilová / www.ffa.vutbr.cz/~spacilova

2008

MgA. Tereza Sochorová / www.ffa.vutbr.cz/~sochorova

2007

MgA. Petr Strouhal

2006

MgA. Filip Nerad / www.anymadestudio.com
MgA. Jiří Vyčítal / www.ffa.vutbr.cz/~jiriv
MgA. Kristýna Štanglová
MgA. Shlomo Yaffe

2005

MgA. Petr Herzán
MgA. Lukáš Berta / www.ffa.vutbr.cz/~lukasb
MgA. Tomáš Moščák / www.teac.cz
MgA. Václav Ondroušek / http://web.fmk.utb.cz

2004

MgA. Robert Mořkovský / www.ffa.vutbr.cz/~robinson
MgA. Michal Kulheim
MgA. Jan Mikota

2003

MgA. Robert Chudý
MgA. Zuzana Řezníková

2002

MgA. Jana Francová